Lĩnh vực hoạt động

1. Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng

 • Lập dự án đầu tư xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình;
 • Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án;
 • Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng;
 • Khảo sát xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng và khảo sát đánh giá tình trạng và khả năng chịu lực của kết cấu công trình sau hỏa hoạn;
 • Xác định nguyên nhân hư hỏng và thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật công trình xây dựng;
 • Kiểm định cầu trên đường ô tô, gối cầu, gối đỡ giàn không gian, gối cao su, goăng cao su và các hệ thống thủy lực;
 • Lập hệ thống mốc lưới, lưới trăc địa phục vụ thiết kế, thi công, khai thác công trình;
 • Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:2000 và 1:500;
 • Tư vấn, tiếp nhận, chuyển giao hệ thống thiết bị, công nghệ mới;
 • Nhận thầu và thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình, thi công ứng lực trước;
 • Thiết kế và thi công bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ và di tích.

2. Thí nghiệm

 • Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, nền móng, kết cấu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu kim loại, liên kết hàn, sản phẩm kim loại và các loại vật liệu mới;
 • Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện chịu lửa và tác động của lửa;
 • Thí nghiệm chấn động và động đất;

3. Nghiên cứu khoa học

 • Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;
 • Biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thuộc ngành xây dựng. IBS đã biên soạn nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn quan trọng như: tiêu chuẩn tải trọng tác động, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn cho nhà và công trình, quy chuẩn phòng chống cháy, quy chuẩn an toàn sinh mạng…
 • Nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất theo đơn đặt hàng;
 • Thực hiện các thí nghiệm chuyên sâu phục vụ các chương trình, các đề tài nghiên cứu khoa học.

4. Đào tạo

 • Trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
 • Thí nghiệm viên, tư vấn giám sát chất lượng xây dựng;

Bồi dưỡng, nâng cao trình độc huyên môn các lĩnh vực nêu trên.