Thông báo về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XII Tin IBST

Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm giúp cho các cán bộ trẻ có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Hội nghị do Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Đoàn TN Viện KHCN Xây dựng – Đoàn TN Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 23/11/2012 tại Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội nghị tập trung vào một số chủ đề như: Địa kỹ thuật và trắc địa công trình; Kết cấu xây dựng và Thí nghiệm kết cấu; Khắc phục sự cố và sửa chữa công trình; Bê tông và Vật liệu xây dựng; Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình; Ăn mòn và bảo vệ công trình; Công nghệ thi công xây dựng; Kiến trúc – Trùng tu di tích; Môi trường và kỹ thuật hạ tầng; Quản lý dự án - Kinh tế xây dựng; Ứng dụng tin học trong xây dựng.

Đối tượng tham gia dành cho tất cả các cán bộ trẻ tuổi từ 35 trở xuống thuộc Viện KHCN Xây dựng và các đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng và ngành Xây dựng.

Thời gian đăng ký và nộp báo cáo: Tên bài viết nộp trước ngày 30/5/2012; Tóm tắt bài viết nộp trước ngày 30/7/2012 và nộp báo cáo toàn văn trước ngày 15/9/2012.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 043.7556098 (chị Hà: 0978849832); Fax: 043.8361197; Email: hantibst@gmail.com.

Thông báo số 1 của Hội nghị, download.

Mẫu trình bày báo cáo của Hội nghị, download.

Nguồn tham khảo:

http://ibst.vn/Story/vn/tintucsukien/tintucsukien/2012/4/1217.html