Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hoài Nam Tin IBST

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-VKH ngày 27/2/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 10 tháng 4 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hoài Nam, với đề tài: " Nghiên cứu giải pháp giảm áp lực của gió lên mái dốc nhà thấp tầng bằng thực nghiệm trong ống thổi khí động", chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Tham dự buổi họp có Tiến sĩ Trịnh Việt Cường- Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện KHCN Xây dựng, PGS.TS. Vương Ngọc Lưu - Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các Ủy viên Hội đồng, các thầy hướng dẫn khoa học cùng đông đảo khách mời và bạn bè đồng nghiệp của NCS. Nguyễn Hoài Nam trong và ngoài Viện.

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Trần Hữu Quang- Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đọc Quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng- GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích đã điều khiển cuộc họp. Sau đó, NCS. Nguyễn Hoài Nam đã bảo vệ luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng và các vị khách mời.

Luận án của NCS. Nguyễn Hoài Nam gồm có 4 chương chính, ngoài ra còn có phần kết luận và phụ lục. Nội dung nghiên cứu của luận án như sau: Dựa trên các giải pháp chống tốc mái của Việt Nam và các giải pháp giảm áp lực gió cho mái bằng bằng bê tông cốt thép của thế giới cho nhà thấp tầng; Nghiên cứu ứng dụng giải pháp tấm chắn ngang điều chỉnh hướng gió để chủ động giảm các áp lực bất lợi lên mái mềm có độ dốc của công trình thấp tầng xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng của gió, bão; Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp ứng dụng của tấm chắn ngang trên mái dốc của công trình thực; Nghiên cứu cơ sở lý thuyết thí nghiệm về áp lực gió lên mái của công trình thấp tầng bằng thí nghiệm mô hình trong ống thổi khí động; Xây dựng quy trình thí nghiệm nghiên cứu áp lực gió lên mái mềm có độ dốc của nhà một tầng xây dựng trong vùng thường xuyên có gió, bão.

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp Viện được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo. Hội đồng đã kết thúc tốt đẹp với kết quả 7/7 phiếu tán thành luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Hoài Nam.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án: