Thí nghiệm khả năng chịu tải của giáo chống Tin IBS

Ngày 19/10/2012, Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm công trình đã thực hiện công tác thử nghiệm khả năng chịu tải của hệ giáo chống phục vụ thi công lắp dựng dầm bê tông ứng lực trước lắp ghép của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Hệ giáo chống là hệ giáo tam giác, chỉ chịu tải 2 chân, mỗi chân giáo chịu lực thiết kế 5 Tấn. Việc thử nghiệm được tiến hành theo từng cấp (1Tấn/1 chân), đến cấp thiết kế giữ tải 60 phút, sau đó thí nghiệm phá hoại với lực phá hoại 6,5 T/ 1 chân.