Giới thiệu phòng Nghiên cứu thí nghiệm động đất

Giới thiệu phòng Nghiên cứu thí nghiệm động đất Giới thiệu phòng Nghiên cứu thí nghiệm động đất

Giới thiệu phòng Nghiên cứu thí nghiệm động đất

Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng - Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu động đất của công trình xây dựng bằng phương pháp tựa tĩnh (quasi-static loading test). - Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu động đất của công trình xây dựng bằng phương pháp giả động (pseudo-dynamic loading test). - Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu động đất của công trình xây dựng bằng phương pháp bàn rung (shaking table test).  Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu động đất của các bộ phận phi kết cấu như vách kính, trần treo ..., bằng phương pháp bàn rung (shaking table test). - Đo đạc các đặc trưng động lực của công trình như: gia tốc, chu kỳ dao động riêng... - Thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng động. Hệ thống và năng lực thiết bị của Phòng - Mặt...

Đọc thêm