Thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy Phòng Nghiên cứu phòng chống cháy

THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA 02 GIỜ CỦA MẪU CỬA TẦNG CỦA THANG MÁY 

Ngày 01/02/2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa tầng cho thang máy cho khách hàng là Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam. Đây là thử nghiệm đốt đầu tiên được thực hiện của năm mới 2013.

Mẫu thử là hệ thống cửa tầng thang máy kích thước thông thủy 1 000 x 2 100 (mm) mở tách ở giữa. Hệ thống mẫu thử do khách hàng là Công Cổ phần thang máy Thiên Nam, một công ty trong nước thiết kế và gia công chế tạo. Việc chế tạo và lắp đặt được cũng đều do các kỹ sư và kỹ thuật viên của Thiên Nam thực hiện trực tiếp tại Phòng thí nghiệm. Trên thị trường Việt Nam, đây là khách hàng đầu tiên thực hiện thử nghiệm chịu lửa đối với hệ thống mẫu thử là cửa tầng thang máy (Ảnh 1).

 

Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 132 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Ảnh 2). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1634-1:2000. Các chỉ tiêu về khả năng chịu lửa được kiểm tra và đánh giá trên cơ sở của BS EN 81-58. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam.