Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa kính khung thép Tin IBS

Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2014 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với một mẫu cửa kính khung thép do Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo Saigon DAD thiết kế và chế tạo. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi hai cánh có tấm bịt cố định phía trên và cấu tạo từ các khung thép bịt bằng panô kính. Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về hai tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 90 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 (BS EN 1634-1:2008).

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem ảnh). Điều đặc biệt trong thử nghiệm này là theo yêu cầu của chủ đầu tư, mẫu cửa phải được thử nghiệm với kích thước bằng với thực tế lắp đặt trong công trình (cao 3,1 m, rộng 2,47 m). Để đáp ứng yêu cầu đó cùng với yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn thử nghiệm đối với khoảng cách từ mẫu thử đến các bộ phận kết cấu xung quan, đòi hỏi phải mở rộng diện tích miệng lò xong vẫn phải đảm bảo tạo ra các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1). Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo Saigon DAD cùng các chuyên gia kỹ thuật của công ty. Dự kiến trong một hai ngày tới, Saigon DAD vẫn tiếp tục thử nghiệm một số mẫu cửa khác, bao gồm cả cửa ngăn khói.