Tất cả tin tức

Thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy Tất cả tin tức

Thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy

THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA 02 GIỜ CỦA MẪU CỬA TẦNG CỦA THANG MÁY  Ngày 01/02/2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa tầng cho thang máy cho khách hàng là Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam. Đây là thử nghiệm đốt đầu tiên được thực hiện của năm mới 2013. Mẫu thử là hệ thống cửa tầng thang máy kích thước thông thủy 1 000 x 2 100 (mm) mở tách ở giữa. Hệ thống mẫu thử do khách hàng là Công Cổ phần thang máy Thiên Nam, một công ty trong nước thiết kế và gia công chế tạo. Việc chế tạo và lắp đặt được cũng đều do các kỹ sư và kỹ thuật viên của Thiên...

Đọc thêm

Phòng Nghiên cứu phòng chống cháy Tất cả tin tức

Phòng Nghiên cứu phòng chống cháy

Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng: Triển khai các hoạt động nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình; Thử nghiệm đốt phân loại đặc tính kỹ thuật về cháy đối với vật liệu xây dựng và bộ phận công trình: Đối với vật liệu: Thử nghiệm tính cháy được, nhiệt độ bắt cháy, mức độ lan truyền của lửa trên bề mặt, mức độ sinh khói, … Đối với bộ phận công trình: Thử nghiệm khả năng chịu lửa; Triển khai các thử nghiệm phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học; Khảo sát, đánh giá tình trạng kết cấu công trình xây dựng nói chung và kết cấu công trình sau sự cố, hỏa hoạn. Thử nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu công trình thực tế bằng phương pháp chất tải. 

Đọc thêm