Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghệ Xây dựng Vietconstech 2012 Tin IBS

Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghệ Xây dựng Vietconstech 2012 được tổ chức từ ngày 27/6/2012 đến 29/06/2012 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Đến với Triển lãm này, Viện đã tham gia với 01 gian hàng. Gian hàng của Viện đã giới thiệu với những cá nhân và tổ chức ngoài Viện những thế mạnh của Viện là các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như: Phòng Nghiên cứu Phòng Chống cháy, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Động đất, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió... 
Một số hình ảnh tại triển lãm: