Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa tầng thang máy Tin IBS

  Ngày 14 tháng 3 năm 2015, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu cửa tầng thang máy khách hàng là Công ty TNHH Kiểm định an toàn Việt Nam. Mẫu được thử là hệ thống cửa tầng của giếng thang máy với cấu tạo đầy đủ giống như sử dụng trong thực tế. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn BS EN 81-58:2003.

       Về cơ bản, bên cạnh việc theo dõi sự hình thành ngọn lửa cháy ổn định ở phía ngoài cửa (phía không lộ lửa), thì khả năng chịu lửa của mẫu cửa tầng thang máy chủ yếu được đánh giá bằng cách xác định mức độ lọt khí nóng từ trong lò thử nghiệm qua các khe hở hình thành giữa các bộ phận cửa trong quá trình chịu tác động của lửa tiêu chuẩn.

      Thử nghiệm được thực hiện liên tục trong 132 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem ảnh) với môi trường nhiệt độ và áp suất được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1636-1:1999 và các yêu cầu riêng của BS EN 81-58:2003.