Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa đi chịu lửa 02 giờ Tin IBS

Ngày 14/09/2012 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã phối hợp cùng TUV SUD PSB Việt Nam tiến hành thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa cho mẫu cửa đi chịu lửa của khách hàng là Công ty Falcon Việt Nam. Mẫu thử là hệ thống cửa đi 1 cánh loại bản lề, mở về một phía, có ô kính quan sát. Hệ thống cửa được chế tạo từ các tấm vật liệu không cháy, bọc ốp gỗ trang trí dày 3mm hai bên.  Các tiêu chí đánh giá tính chịu lửa có bao gồm cả khả năng cách nhiệt. Hệ thống mẫu thử được Công ty PyroLink của Singapore thiết kế và gia công chế tạo. Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 120 phút  trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem Ảnh 1). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1634-1:2000. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Falcon Việt Nam và chuyên gia kỹ thuật của TUV SUD PSB Sigapore.