Thử nghiệm khả năng chịu lửa 03 giờ của mẫu cửa kính khung thép Tin IBS

Ngày 10 tháng 10 năm 2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa đi cho khách hàng là công ty TNHH VINA-SANWA.

Mẫu được thử nghiệm kiểm tra là bộ cửa đi hoàn chỉnh dạng panel kính, khung thép. Kích thước tổng thể 900 mm x 2200 mm, kích thước phần lộ sáng của ô kính là 600 mm x 1900 mm. Các bộ cửa mẫu do đều do Công ty TNHH VINA-SANWA thiết kế, chế tạo. Công tác lắp đặt được khách hàng trực tiếp thực hiện tại mặt bằng Phòng thí nghiệm.

Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 180 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem Ảnh 1 và Ảnh 2). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo các quy định nêu trong quy trình BS EN 1363-1:1999. Các chỉ tiêu về khả năng chịu lửa được kiểm tra và đánh giá trên cơ sở của BS EN 1634-1:2008.  Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH VINA-SANWA và đại diện của Trung tâm ứng dụng KHCN PCCC thuộc Cục cảnh sát PCCC & CNCH.