Phòng Thiết kế và Ứng dụng Công nghệ Phòng Thiết kế và Ứng dụng Công nghệ

Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng: Tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là các công trình cao tầng, công trình có khẩu độ lớn. Thiết kế, thẩm tra và lập biện pháp thi công cho các tầng hầm có độ sâu lớn. Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. Nghiên cứu triển khai đưa vào sử dụng các công nghệ mới để làm giảm giá thành xây dựng công trình:Công nghệ hàn nối cốt thép bằng phương pháp khí áp lực và điện xỉ áp lực; công nghệ gia cố mũi cọc khoan nhồi bằng vữa xi măng cường độ cao, đặc biệt có thể gia cố khi lớp đất yếu dưỡi mũi cọc dầy đến 7m. Nghiên cứu biên soạn và biên dịch các tiêu chuẩn xây dựng phục vụ nghành