Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình

Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm công trình là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực thí nghiệm thử tải các cấu kiện xây dựng như: gối cầu, cọc bê tông ly tâm, dầm sàn BTCT ứng lực trước, cống thoát nước, dầm thép, mối nối dầm thép..., đặc biệt với thiết bị khung gia tải 4000Tấn phòng có thể thí nghiệm được các cấu kiện có tải trọng lớn; kiểm định, khảo sát đánh giá hiện trạng công trình; các lĩnh vực tư vấn: thiết kế, thẩm tra, giám sát, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng. Với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu cùng với hệ thống máy móc hiện đại, phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm công trình đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu về nghiên cứu và thí nghiệm trong lĩnh vực kết cấu công trình. Hiện tại, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Thí nghiệm công trình thực hiện đầy đủ theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã ban hành