Một số hình ảnh hoạt động phòng nghiên cứu thí nghiệm công trình Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình