Giới thiệu phòng Nghiên cứu thí nghiệm gió Phòng Nghiên cứu thí nghiệm gió

Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng

- Thí nghiệm ống thổi khí động
a) Thí nghiệm ống thổi khí động và phân tích kết quả
b) Mô phỏng tác động gió lên công trình bằng chương trình máy tính

- Thí nghiệm hệ thống vách dựng nhôm kính
- Kiểm tra tính năng kết cấu
- Kiểm tra độ lọt khí
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực động
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn
- Kiểm tra tải trọng ở trạng thỏi cực hạn
- Kiểm tra động đất
- Thớ nghiệm độ lọt nước tại hiện trường
- Thí nghiệm khả năng chịu lực của kính bằng vật thể bay
- Thí nghiệm khả năng chịu lực của kính bằng vật thể va chạm
- Thí nghiệm khả năng chịu lực của hệ thống bao che bằng kim loại