Giới thiệu chi tiết

PGS. TS Nguyễn Xuân Chính

PGS.TS Nguyễn Xuân Chính tốt nghiệp trường Đại học xây dựng Ki ép Liên Xô năm 1975. Về công tác tại Viện KHCN Xây dựng từ cuối năm 1975, từ 1980 đến 1986 tham gia xây dựng hai công trình trọng điểm Quốc gia là Nhiệt điện Phả Lại và Thủy điện Hòa Bình với tư cách là Phó giám đốc xí nghiệp phụ trách kỹ thuật.

Trong thời gian từ 1986 đến 2011 đã đảm nhận các nhiệm vụ: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Giám đốc Văn phòng Tư vấn, Trưởng phòng Kết cấu xây dựng (hiện nay là Viện chuyên ngành KC CTXD - IBS), Phó viện trưởng Viện KHCNXD (IBST).

Trong quá trình công tác, PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật phục vụ cho Bộ Xây dựng và Viện KHCNXD.

Chủ trì nhiều đề tài và dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ. Tham gia biên soạn nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành xây dựng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính có sự am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực thiết kế, thi công, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính hiện là Ủy viên BCH Tổng hội xây dựng Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Kết cấu và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Cơ học Việt Nam, chuyên gia, cố vấn cao cấp cho IBS về các lĩnh vực liên quan đến công tác đào tạo Nghiên cứu sinh, biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành xây dựng và các lĩnh vực chuyên sâu khác.

Các file đính kèm