Giới thiệu chi tiết

PGS. TS. Võ Văn Thảo

 PGS. TS. Võ Văn Thảo là sinh viên khóa I của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1956). Từng được tiếp tục đào tạo tại Liên Xô (cũ) để trở thành lớp cán bộ khoa học đầu tiên tại Việt Nam.

PGS.TS. Võ Văn Thảo là một trong những chuyên gia đầu ngành của Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm cơ học công trình, đã giảng dạy, đào tạo nên nhiều lớp sinh viên Đại học, học viên Cao học và nghiên cứu sinh; là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng và phát triển Phòng Thí nghiệm Công trình tại Trường Đại học Xây dựng.

Trong quá trình công tác, PGS.TS. Võ Văn Thảo đã tham gia nghiên cứu, giải quyết nhiều vấn đề phục vụ sản xuất và chiến đấu. 

Hiện tại, PGS.TS. Võ Văn Thảo là chuyên gia cao cấp, cố vấn cho IBS về các chiến lược phát triển và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm tại Viện.

Các file đính kèm