Giới thiệu chi tiết

PGS.TS Trần Chủng

PGS.TS. Trần Chủng  tốt nghiệp Đại học năm 1972 tại Tiệp Khắc và được chuyển tiếp làm Nghiên cưu sinh. Sau khi tốt nghiệp Phó tiến sỹ (Tiến sỹ) Tiến sỹ về làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật Xây dựng (nay là Viện KHCNXD) từ năm 1976. Năm 1980, khi đang đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách phòng Kết cấu xây dựng, TS được Bộ Xây dựng biệt phái về làm Phó chỉ huy công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả lại. Năm 1983, TS về Viện đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp thực nghiệm khoa học thuộc Viện KHKTXD. Năm 1985-1987,TS được cử đi Tiệp Khắc là thực tâp sinh cao cấp. Từ năm 1987 đến 1990, TS là Trưởng phòng Kết cấu Xây dựng. Năm 1991 được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện KHCNXD. Năm 1996 được phong hàm Phó Giáo Sư. Từ năm 1997 đến 2008 đảm nhận nhiệm vụ là Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Trong quá trình công tác, PGS.TS. Trần Chủng đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở  liên quan đến lĩnh vực phân tích kết cấu và là người khởi xướng hướng nghiên cứu về “Bệnh học công trình”. Các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực này đã được ứng dụng và trở thành lợi thế khi các cơ quan có thẩm quyền và các chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ triển khai tiến bộ kỹ thuật như: Sửa chữa công trình Tòa án Tối cao, Thư viện KHKTTW, Bắc bộ phủ, Phủ Chủ tịch, Viện Nhi Việt Nam-Thụy Điển… và đặc biệt là Dự án: Bảo tồn các giá trị vật chất của các công trình Cố Đô Huế- Di sản Thế giới. Trong quá trình công tác ở Viện và trong suốt thời gian công tác tại Cục Giám định Nhà nước, PGS. Đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi toàn quốc.

PGS.TS. Trần Chủng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, kỹ năng điều tra sự cố công trình, Bảo trì công trình xây dựng… Hiện tại, PGS.TS. Trần Chủng là chuyên gia, cố vấn cao cấp của IBS và trực tiếp chủ trì các đề tài về lĩnh vực bảo trì công trình xây dựng, nghiên cứu sự tương tác giữa công trình và các tác động trong môi trường phức tạp.

Các file đính kèm