Dịch vụ Thiết kế lập dự án

Thẩm tra thiết kế, lập dự toán

Giám sát thi công

Dịch vụ thi công

Dịch vụ thí nghiệm

Chứng nhận chất lượng

Nội dung chi tiết

Tư vấn thẩm định phúc tra chất lượng một số trụ, nhịp dầm thuộc Dự án Đường vành đai 3- Giai đoạn 2

Theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đường Vành đai 3 – Giai đoạn 2, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Công trình thuộc Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD đã thực  hiện công tác thử tải cầu nhằm mục đích kiểm định phúc tra chất lượng trụ P210, nhịp dầm và các trụ của nhịp P187 – 188. Các công việc thử tải cầu đã đáp ứng tiến độ thông xe gói thầu số 3 và tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành, dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát và đại diện Nhà thầu. 

 
 
 
 
 
 

Các file đính kèm